Het project

Het Hart van Naarden is met het oog op esthetiek en duurzaamheid ontworpen. Zo sluit het project, door de materialisatie en variatie in gevels, naadloos aan bij het historische stadsbeeld. En wordt op alle gebieden maximaal gebruikt gemaakt van middelen die bijdragen aan de energiezuinigheid en duurzaamheid. Een aantal oorspronkelijke elementen wordt in hun waarde gelaten; de entree, die toegang geeft tot de appartementen, blijft gesierd met de reliëfletters STADSKANTOOR en ook het kunstwerk van Eppo Doeve behoudt hier zijn plek. De binnentuin wordt heringericht tot openbaar toegankelijke tuin.

“EEN HARMONISCHE BALANS WAARIN WONEN/WERKEN VOOR JONG EN OUD, GEZIN OF ALLEENSTAAND, COMMERCIEEL- EN MAATSCHAPPELIJK BELANG, HISTORIE, HERGEBRUIK, DUURZAME NIEUWBOUW EN EEN PARKEEROPLOSSING HAND IN HAND SAMENGAAN”.

> Verleden

> Heden

> Toekomst

REIS DOOR DE TIJD 1920 – 2020

1935 – Raadhuisstraat

1968 – Sloop historische bebouwing Raadhuisstraat

1975 – Gansoordstraat

1982 – Sloop historische bebouwing Gansoordstraat

1983 – Bouw huidige Stadskantoor

1983 – Symbolische begrafenis van het Hart van Naarden

2020 – Vogelvlucht vanaf nieuwe steeg